Gölcük Esnaf Odası
Gölcük Esnaf Odası
Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Resmi Web Sitesine Hoşgeldiniz...
Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Duyurular

  • KOCAMAN’DAN ESNAFA UYARI Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Gölcük esnafını sahte para konusunda uyardı.

Projeler

Anket

Sitemizi değerlendirin
Çok güzel bir site
İyi bir site
İyi ...ama...
İyi olabilir
Hoşlanmadım
Kategori: Manşet
COVİT 19  SPOR MERKEZLERİ VB YERLERDE ALINMASI GERELEN TEDBİRLER
COVİT 19 SPOR MERKEZLERİ VB YERLERDE ALINMASI GERELEN TEDBİRLER
1. Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer
Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de
işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum veya
kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda gerekli
koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır. COVİT 19  SPOR MERKEZLERİ VB YERLERDE ALINMASI GERELEN TEDBİRLER
COVİT 19 SPOR MERKEZLERİ VB YERLERDE ALINMASI GERELEN TEDBİRLER
SPOR MERKEZLERİ/TESİSLERİ VB. YERLERDE
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

A) GENEL ESASLAR
1. Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer
Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de
işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum veya
kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda gerekli
koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
2. Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde
hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek
kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri
kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık
Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu Planda
aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
a. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
b. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,
c. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,
d. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık
ve hijyen kuralları,
e. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en
fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler
ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
f. İşletmeye kabulü yapılacak gıda, temizlik vb. maddeler gibi işletme dışından gelen her
türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek işletme
personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik
tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve
bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
g.Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta
irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
3. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen
çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler
dikkate alınarak güncellenecektir.
4. Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü
olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve antrenman düzenine ilişkin bu Genelgede belirtilen
mesafeler göz önüne alınarak gerekli plan hazırlanır, tesisin müşteri kapasitesi mesafe planına göre
belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin girişinde
görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin

kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-
19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.

5. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen
ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik
izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
6. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak
işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave
tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.
7. İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren
afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.

8. İlgili federasyonlarının izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç
olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar,
müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temas gerektiren antrenmanlar
yapılmayacaktır. (futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, karate vb.)
9. Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde girişlere
müsaade edilecektir. Bu alanlarda yapılacak her türlü aktivite için kişiler arası mesafe en az 2 metre
olarak belirlenecektir.
10. Güreş, karate, boks, taekwondo vb. spor faaliyetlerinin temassız antrenmanları ile diğer spor
amaçlı etkinlikler (yoga, plates, zumba, golf, tenis vb.) metrekareye düşen insan sayısını ve 2 metre
mesafe şartını ihlal etmemek şartı ile yapılabilecektir.
11. Spor faaliyetleri dışında spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında maske takılması zorunlu
olacaktır. (Bez maske takılması yeterlidir. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.)
12. Kafe tarzı yeme içme yerleri Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine
göre hizmet verebilir.
13. Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerin girişine Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama,
maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılacak, uygun yerlerde el antiseptiği
bulundurulacaktır.
14. Varsa girişlerde uygulanan parmak/avuç izine dayalı geçiş sistemleri geçici olarak
kullanılmayacaktır.
15. Koşu bandı/bisiklet vb. ekipman, aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir.
16. Müşteriler randevu ile kabul edilecek, içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış
kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulacaktır. Bu uygulama, kapının
her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şeritle olabileceği gibi
kasa, plastik duba gibi blokaj bir materyalle de sağlanabilecektir.
17. Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilecektir. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta
kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir.)
18. Giriş ve çıkışlara pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.
19. Üyelik sözleşmelerine Covid-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama
eklenecektir.
20. Bu alanlarda herkes tarafından ortak kullanılacak şekilde (su sebili, meyve ikramı vb.) self
servis yiyecek ve içecek ikramları yapılmayacaktır. Bu tür ikramlara ancak bir çalışan tarafından gerekli
hijyen şartları sağlandıktan sonra yapılabilecektir.
21. Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulacaktır.
22. Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlere misafir alınmayacaktır.
23. Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında müşterilerin beklemesine izin
verilmeyeceklerdir.
24. Su ve sabuna erişim kolay olacak ilgili alanlarda tek kullanımlık kâğıt havlu bulunması
sağlanacaktır.
25. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.
26. Her müşteriye sunulacak her türlü malzeme tek kullanımlık malzeme olmasına dikkat
edilecek, bu mümkün olmadığı takdirde her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60oC’de
yıkanacaktır.
27. Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılacaktır.
28. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir
kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile
ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli anonslar yapılacaktır.
29. Müşterilerin tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilecek,
ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenecektir.

B) MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38oC’den yüksek olanlar ile ateş, öksürük, burun akıntısı,
solunum sıkıntısı belirtileri olan, Covid-19 vakası veya temaslı olanlar içeri alınmayacak, tıbbi maske
takılarak sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
2. Müşteriler randevu ile gidecek ve randevu saatine uyacaktır.
3. İçeride uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme afişleri görünür yerlere asılacaktır.
4. Müşteriler yanlarında kişisel havlu ve mat vb. malzemeleri götürecek, havlular işletme
tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli tarafından verilecek, mat türü malzemenin de her
kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
5. Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki mesafe korunacaktır.
6. Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmayacaktır.
7. İçeri girdikten sonra eller yıkanacak ya da el antiseptiği kullanılacaktır.
8.Mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayacak, dokunulduğunda el antiseptiği kullanılacaktır.
9. Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin
verilmemelidir. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri
sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmelidir.
10. Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir.
11. Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalıdır.
C) PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Çalışan personelin Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi
sağlanacaktır.
2. Çalışanların giriş kapısında ateş ölçümü yapılacak, ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz
koruyucu siperlik kullanacak, ateşi 38o C’dan yüksek olanlar içeri alınmayacaktır. Ateş, öksürük, burun
akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, Covid-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske
takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
3. Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanacaktır.
4. Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.
5. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak, el hijyenini sağlamak için, eller en
az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılacaktır.
6. Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak ve maske takmayı
sürdürecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı
alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacaktır.
Ç) TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA
1. Her gün düzenli olarak temizlik yapılacaktır.
2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek, toz çıkaran fırça ile
süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.

3. Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri,
spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilecek, bu amaçla su ve
deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılabilecektir.
Tuvalet dezenfeksiyonu için ise 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacaktır.
4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.
5. Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenecek, %70’lik alkol ile
dezenfekte edilecektir. Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri her müşteriden sonra temizlenecektir.
6. Temizlik için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları
kullanılabilecektir.
7. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerin en az 60o C’de yıkanacaktır.
8. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılacaktır.
9. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacak, hava ile el kurutma
cihazları çalıştırılmayacaktır.
10. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak, su ve sabunlar mümkünse fotoselli olacaktır.
11. Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra tekrar yapılacaktır.
12. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak, temizlik sonrasında
personel maske ve eldivenlerini çıkarıp spor salonundaki çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
13. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu
sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma
önerileri doğrultusunda yapılacaktır.
14. Spor salonları sık sık havalandırılacaktır.