Gölcük Esnaf Odası
Gölcük Esnaf Odası
Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Resmi Web Sitesine Hoşgeldiniz...
Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Duyurular

  • KOCAMAN’DAN ESNAFA UYARI Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Gölcük esnafını sahte para konusunda uyardı.

Projeler

Anket

Sitemizi değerlendirin
Çok güzel bir site
İyi bir site
İyi ...ama...
İyi olabilir
Hoşlanmadım
Kategori: Manşet
COVİT 19  HAMAM- SAUNA JAKUZİ BUHAR  ODALARI VS ÖNLEMLER
COVİT 19 HAMAM- SAUNA JAKUZİ BUHAR ODALARI VS ÖNLEMLER
A-GENEL ESASLAR
1. Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer
Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de
işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum veya
kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda gerekli
koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
2. Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde
hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek
kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri
kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık
Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu Planda
aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır. COVİT 19  HAMAM- SAUNA JAKUZİ BUHAR  ODALARI VS ÖNLEMLER
COVİT 19 HAMAM- SAUNA JAKUZİ BUHAR ODALARI VS ÖNLEMLER
GÜNÜBİRLİK HAMAM, SAUNA, BUHAR ODALARI, JAKUZİ, KAPLICA ve KAPALI

YÜZME HAVUZLARINDA UYULMASI GEREKEN ÖNLEMLER

A-GENEL ESASLAR
1. Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer
Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de
işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum veya
kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda gerekli
koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
2. Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde
hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek
kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri
kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık
Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu Planda
aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
a. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
b. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,
c. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,
d. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık
ve hijyen kuralları,
e. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en
fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler
ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
f. İşletmeye kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri gibi işletme dışından gelen her
türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek işletme
personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik
tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve
bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
g. Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta
irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
3. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen
çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler
dikkate alınarak güncellenecektir.
4. Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü
olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin bu Genelgede belirtilen mesafeler
göz önüne alınarak oturma planı hazırlanır, tesisin müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlenir,
bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir
yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve müşteri ile personelin kolayca
görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19
tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.
5. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve
temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik izleme
formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
6. Korona virüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak
işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave
tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.
7. İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren
afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.

8. Söz konusu işletmelerde çalışanların ve işletmecilerin tıbbi/bez maske veya siperlik
kullanması zorunludur.
9. Müşteriler işletmeye maskeli olarak kabul edilecektir.
10. İşletme girişinde talep edilmesi halinde müşterilere verilmek üzere yeterli miktarda
maske hazır bulundurulacaktır.
11. İşletme girişinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera veya temassız dijital
termometre ile ateşleri ölçülecektir. Ateşi 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen
müşteri/müşteriler içeri alınmayarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
12. İşletme girişlerinde dezenfektan bulundurulacak ve müşterilerin ellerini dezenfektan ile
temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.
13. İşletme bünyesinde bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge
hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında
kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmeler/uyulması gereken kurallar (afiş, pano vb.) mescit
girişlerine asılacak, bu koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade
edilmeyecektir.
14. Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuziler mümkünse
randevu ile çalışmalıdır. Yapılan bütün işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları kullandığı, hizmet
eden personel ile giriş-çıkış saatleri) kayıt altına alınmalıdır.
15. Bu alanların girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya
bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her
zaman dolu olması sağlanmalıdır.
16. Günübirlik hamamlarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren köpük masajı ya da kese
gibi uygulamalar COVID-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalıdır.
17. Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.
18. Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, inhaloterapi, dalış dersleri vb. aktiviteler salgın
süresince yapılmamalıdır.
19. Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik
edilmelidir.
20. Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bölümleri kapalı olmalıdır. Su, meşrubat
ve ambalajlı dondurma dışında içecek ve yiyecek satışı yapılmamalıdır. Kafe ve restoran hizmeti
verilmeye başlanması durumunda COVID-19 Kapsamında Turizm İşletme Belgeli Restoran,
Lokanta, Kafe ve Yeme-İçme İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemlere uyulmalıdır.
21. Bu alanların otel, apart otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Kapsamında Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerilerine
uyulmalıdır.

B- ORTAM DÜZENLEMESİ
1. Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde COVID-
19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmalıdır.
2. Bu alanlarda görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve
işletmende uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
3. Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama lavaboları oluşturulmalıdır.
4. Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır.
5. Günübirlik Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Jakuzilerde çalışanlar dahil 4 metrekareye 1
kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
6. Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.

7. Sauna, masaj salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır.
Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu alanların mekanik
temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile yapılmalıdır.
8. Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalarda yapılan uygulamalar sırasında sosyal mesafe
kuralına dikkat edilmeli, bu odalarda çoklu kullanıma izin verilmemelidir
9. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalıdır.
10. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. Yıkanabilir/silinebilir minderler
kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
11. Soyunma odalarında mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra
temizlenmelidir.
12. İşletme tarafından sunulan bornoz ve havlular ambalajlı olmalıdır. Günlük olarak
değiştirilmelidir. Bornoz, havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır.
C- PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalıdır.
2. Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya
temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır.
4. Personele günlük ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38 o C derecenin üzerinde), öksürük,
burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık
kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket
edilmelidir.
5. Çalışan personelin tümü günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları dışındaki ön
ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
6. Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde hizmet
verme sırasında en az 1 metre olan mesafeye uyulmalıdır.
7. Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaş riskini artırabileceğinden çalışanlar kart,
para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el
antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.
8. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için,
eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol
bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun
kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
9. Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumalı ve maske
takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun
yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
10. Bir metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maske yeterlidir.

D- MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 ve temaslısı
olan kişiler günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzileri
kullanmamalıdır. Bunun için girişte sağlık beyanı alınmalı, ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38 o C
derecenin üzerindeki), öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske
takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi
doğrultusunda hareket edilmelidir.
2. Kişiler mesafeye (en az 1 metre) uymaları konusunda uyarılmalıdır.

3. Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, dinlenirken ya da
soyunup giyinirken kişiler maske takmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske
bulundurulmalıdır.
4. El hijyeni el hijyenine dikkat edilmelidir. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya
en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek
yoktur, normal sabun yeterlidir.
5. Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştamal getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir.
Havlular kişiye özel olmalıdır. Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede
yıkanmalıdır.
6. Hamam tası kese, lif, sünger gibi malzemeler müşteriye özel olmalı ve başka bir müşteride
kullanılmamalıdır. Bu malzemelerin kişide bulunmaması durumunda paketli olarak yeterli sayıda
tesiste bulundurulması sağlanmalıdır. Hamam tası ortak kullanılacaksa her müşteri sonrasında su ve
sabunla yıkanmalıdır.
7. Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna
dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.
8. COVID-19 temas riskini artıracağından günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları
ile kapalı havuz ve jakuzilerde uzun süre kalınmamalıdır.
9. COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini
tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu
alanlara alınmamalıdır.
10. Çocukların mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde
kullanılmalıdır.
E- CANKURTARANLARA/SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Cankurtaranlar/sağlık personeli mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven bulundurmalıdır.
2. Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için; suni solunum maskesi, balon ventilasyon
bulundurmalıdır.
3. Cankurtaranlar/sağlık personeli canlandırma ve ilkyardım gibi COVID-19 açısından
yüksek riskli girişimler yaptığından standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalıdır.
4. Cankurtaranlar/sağlık personeli tarafından yapılan canlandırma ve ilkyardım işlemleri 1
metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında
mutlaka FFP2/N95 maske ve eldiven kullanmalıdır.
5. Sağlık personeli kaplıcayı kullanan kişileri COVID-19 semptomları açısından günlük
olarak takip etmelidir.

F- TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA
1. Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılmalıdır. Toz
çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalıdır.
Temizlik bezleri tek kullanımlık olmalıdır.
2. Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalıdır.
3. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
4. Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa-sehpa yüzeyleri
şezlonglar, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası
dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon

oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvaletlerin
dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)
kullanılmalıdır.
5. Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri,
telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
6. Ödemelerin tercihen temassız ödeme şekilleriyle yapılması teşvik edilmelidir. Kişiler
ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile temizlenmelidir.
7. Kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması
gereklidir.
8. Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda
hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.
9. Banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
10. Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik
edilmelidir.
11. Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
12. Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulmalıdır.
13. Duş, kabin, tuvalet vb. yerlerin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması
sağlanmalıdır.
14. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırılma işlemi temiz hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
15. Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalıdır.
16. Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her kullanımdan
sonra uygun şekilde temizliği yapılmalıdır.